Arkiv per år: 2017

Den nya hyreskommissionen

Den 15 december 2017 presenterade Hyresgästföreningen ett nytt oberoende forsknings- och kunskapsprojekt kallat ”Hyreskommissionen” som ska ledas av Stefan Attefall. Målet är att kunna utveckla modellen med förhandlade hyror, och bland annat se över dagens hyressättning. Således ett arbete med tydlig koppling till Stockholmshyra. Hyreskommissionens uppdrag är tidsbegränsat och ska vara klart den 30 juni 2018. [...]

2018-03-22T12:51:02+00:002017 12 15 |Nyheter|

Om Fastighetsägarföreningens märkliga påståenden

I ett blogginlägg  skriver Fastighetsägarföreningen om Hyresgästföreningens, enligt dem, märkliga pressmeddelande. Låt oss se vad som egentligen är märkligt. Den 27 oktober gick vi ut i ett pressmeddelande om hur förhandlingsläget för 2018 ser ut. I Pressmeddelandet om våra överenskommelser berättar vi sakligt om vilka och hur många avtal som har slutits. Vi har träffat dessa överenskommelser, bland annat [...]

2018-03-06T08:17:58+00:002017 11 07 |Nyheter|

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Stockholms län

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan kommunerna i Stockholms län där Huddinge är billigast och Värmdö är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner. Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall [...]

2018-03-06T08:15:55+00:002017 10 28 |Nyheter|

Region Stockholm på Näringsdepartementet

Simon Safari, regionordförande träffade igår Johan Edstav, samordnare och Christina Leideman, ämnessakkunnig i utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. Johan Edstav har till regeringen överlämnat en delrapport från utredningen där Segersäng, Nynäshamn och Hemfosa, Haninge pekas ut som områden där större samlade exploateringar är möjliga. I Segersäng kan 7 000-10 000 nya bostäder [...]

2018-03-06T08:04:32+00:002017 09 08 |Nyheter|

Trots reviderad prognos för byggandet byggs det för lite

Boverket har utifrån SCBs befolkningsprognos i april reviderat sina siffror när det gäller behovet av nya bostäder. Boverkets revidering innebär ett sänkt behov av nya bostäder fram till 2025 jämfört med prognosen från i juni 2016. Beräkningen då indikerade ett behov på 710 000 bostäder, det vill säga 110 000 mer än den nya prognosen. Anledningen [...]

2018-03-06T08:00:40+00:002017 08 14 |Nyheter|

Utan allmännyttan stannar Stockholm

Stockholmsregionen behöver en stark allmännytta för regionens utveckling och för att kommunerna ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Om detta skriver Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs debattartikeln här

2018-03-06T07:54:35+00:002017 07 03 |Nyheter|

Bostadspolitisk samsyn i Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholm har sedan en tid tillbaka fört bostadspolitiska samtal med kommunerna i Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting och riksdagsledamöter från Stockholm. Dessa bostadspolitiska samtal har visat att det finns en bred samsyn kring att ett antal centrala frågor är avgörande för att kunna lösa bostadsbristen. Läs pressmeddelandet här

2018-03-06T07:50:58+00:002017 06 28 |Nyheter|

Länsstyrelsen om bostadssituationen i länet

Länsstyrelsen Stockholm redovisar bland annat följande i ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017″: Bostadsbyggandet har förmodligen nått sin toppnivå och kommer att minska Siffran för hur många nya bostäder som behöver byggas årligen i länet kommer troligen att ändras från 16 000 till 20 000 Av färdigställda bostäder i länet 2010-2016 var hyresrättens andel 32 [...]

2018-03-06T07:49:52+00:002017 06 26 |Nyheter|
Till toppen