Under 2018 har jurister och handläggare på Hyresgästföreningen i region Stockholm tjänat in 6.563 506 kr åt medlemmar. Magnus Siverling har drivit ett ärende där både han själv och hyresgästen är nöjda.

Under året som gått har det handlat om allt ifrån hyresnedsättning, skadestånd, förkortad uppsägningstid till nedsättning av belopp som hyresvärden krävt hyresgästen på.
Utöver de intjänade pengarna hjälper våra jurister och ärendehandläggare varje dag medlemmar med problem av skiftande slag.

Magnus Siverling som är ärendehandläggare på juridiska enheten i Region Stockholm, har drivit ett enskilt ärende med stor framgång:
En hyresgäst i Nynäshamn som bott i en lägenhet med höga radonhalter sedan 2009 får nu 125 000 kronor i retroaktiv hyresnedsättning efter en förlikning med hyresvärden.
Hyresgästen krävde ursprungligen 206 000 kronor i kompensation för att ha bott i lägenheten som har en radonhalt som överstiger riktvärdet på 200 bequerel.

Enligt förlikningen med hyresvärden Urbano får hyresgästen 15 procent i hyresnedsättning, totalt 125 000 kronor. Om radonhalterna fortsätter att vara för höga trots bostadsbolagets åtgärder, har hyresgästen enligt förlikningen rätt till 15 procents kompensation tills dess att åtgärder vidtas som sänker värdet till under 200 bequerel.

– Hyresgästen är också nöjd och det är det viktigaste, kommenterar Magnus Siverling.

Magnus Siverling, ärendehandläggare vid Hyresgästföreningen region Stockholm