Under 2019 har Hyresgästföreningen region Stockholm hjälpt medlemmar att få tillbaka över 8 600 000 kronor i hyresjuridiska ärenden. Det kan handla om allt ifrån för höga andrahandshyror till nedsättning av hyra på grund av trasig spis, toalett eller bristande ventilation.

Ett ärende från året handlade om hur två andelsägare i en fastighet hyrde ut en lägenhet till sin son, som i sin tur hyrde ut lägenheten till våra medlemmar (Den här typen av uthyrningsförförande är inte ovanligt i Stockholm). Värden debiterade 21 000 kronor i hyra för en lägenhet på 70 kvm. Efter att processen i Hyresnämnden påbörjades nådde parterna en förlikning, vilken innebar att medlemmarna fick tillbaka 75 000 kronor för den oskäliga andrahandshyran.

– Många medlemsärenden där det sker en återbetalning handlar om ockerhyror, alltså att medlemmen betalt för mycket i hyra. Men det kan också handla om felaktiga fakturor eller skadestånd. Det känns bra att kunna hjälpa medlemmar, som ofta befinner sig i en utsatt situation i förhållandet till hyresvärden, säger Johan Essén, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Som medlem i Hyresgästföreningen kan man få juridisk information samt hjälp av ärendehandläggare och jurister i hyresjuridiska ärenden. Region Stockholm handlägger ca 4 500 medlemsärenden per år.

För mer information, kontakta:

Zeljko Kranjec, Hyresgästföreningen region Stockholm
Chef, juridiska enheten
Tele: 0708511913
E-post: zeljko.kranjec@hyresgastforeningen.se

Johan Essén, Hyresgästföreningen region Stockholm
Processjurist
Tele: 0104591946
E-post: johan.essen@hyresgastforeningen.se

Ärendehandläggare Anna Lundberg och jurist Amir Kolbadi med blommor från nöjda medlemmar

Jurist Amir Kolbadi och ärendehandläggare Anna Lundberg med blommor från nöjda medlemmar