Du som valdes på föreningens årsmöte, att ingå i en förhandlingsdelegation eller i ett förhandlingsråd – Du är varmt välkommen till den viktiga förhandlingsupptakten i september!

Du är otroligt viktig för hyresgästerna i vår region!

Sveriges riksdag har gett oss den unika möjligheten att förhandla hyror. Uppdraget handlar i korthet om att vi tar ansvar för hyresstrukturen på orten. Det vill säga, tar ansvar för en helhet. Du bidrar dessutom med specialistkunskap om ditt bostadsområde och fångar upp engagemang hos medlemmar och hyresgäster.

En av de viktigaste konferenser regionen anordnar är förhandlingsupptakten i september. Där presenteras bland annat de senaste riktlinjerna från förbundsstyrelsen och annan aktuell och viktig information. Vi uppmanar dig därför att redan nu boka in förhandlingsupptakten i din kalender!

Tid och plats  för de tre förhandlingsupptakterna

Södra regionen – 14 september på World Trade Center

Norra regionen – 15 september på World Trade Center

Stockholms Stad –  21 september på Clarion Sign Hotel

Kallelse med bindande anmälan kommer att skickas ut innan sommaren.