SCB (Statistiska centralbyrån) presenterar nya uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Under perioden januari-september i år påbörjades 8 376 bostäder. Motsvarande siffra för 2018 var 8 756. Intressant att notera är att byggandet av småhus ökar. Det innebär att det är byggandet av flerbostadshus som utgör hela minskningen och mer därtill. Under perioden januari-september i år påbörjades 7 103 bostäder i flerbostadshus. Motsvarande siffra för 2018 var 7 519.