”Stockholm och hela storstadsregionen präglas av bostadsbrist och i synnerhet brist på hyresrätter. Konsekvenserna blir konkreta i vardagen för den enskilde och i förlängningen högst påtagliga för samhället i stort. För att klara bostadsförsörjningen behövs ett ökat byggande som är högt över tid och för alla inkomstgrupper. Men istället för detta ser vi nu en oroande utveckling med minskat bostadsbyggande och att det som byggs inte kan efterfrågas av alla. Kommunerna, som har de bostadspolitiska verktygen i form av bestämmanderätten över hur marken ska användas (planmonopol) och egna bostadsbolag (allmännyttan), har inte fullt ut tagit sitt ansvar.

 

Läs hela vår debattartikel på Stockholmdirekt