Den 15 december 2017 presenterade Hyresgästföreningen ett nytt oberoende forsknings- och kunskapsprojekt kallat ”Hyreskommissionen” som ska ledas av Stefan Attefall. Målet är att kunna utveckla modellen med förhandlade hyror, och bland annat se över dagens hyressättning. Således ett arbete med tydlig koppling till Stockholmshyra.

Hyreskommissionens uppdrag är tidsbegränsat och ska vara klart den 30 juni 2018.

Här kan du läsa mer om den nya hyreskommissionen:

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/hyreskommissionen2/