Är du ny som förtroendevald i Hyresgästföreningen bör du går vår introduktionsutbildning. Som förtroendevald har du ett uppdrag i den lokala hyresgästföreningen, men vad innebär det att vara aktiv lokalt?

I introduktionsutbildningen tar vi upp hur Hyresgästföreningen organiserar sig, våra viktigaste frågor och vad de olika funktionerna i den lokala hyresgästföreningen innebär.

INTRODUKTIONSDAG, 1 dag vid två olika tillfällen
Här får du en presentation av Hyresgästföreningen som organisation: vår vision, hur vi är organiserade och vår historia. Vi går också igenom våra verksamhetsområden: juridik, förhandling, bostadspolitik och boinflytande.

Tid: lördag den 13 april kl. 9.00-16.00
Plats: Lokal centralt i Älvsjö. Kurslokalens adress skickas med bekräftelsen.
Antal platser: 50 st.
Anmälan senast: fredag 22 mars 2019 till bildning@hyresgastforeningen.se

Eller
Tid: lördag den 4 maj kl. 9.00–16.00
Plats: Lokal i city. Kurslokalens adress skickas med bekräftelsen.
Antal platser: 50 st.
Anmälan senast: fredag 22 mars 2019 till bildning@hyresgastforeningen.se