Idag kom nya siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) angående antalet färdigställda lägenheter i bland annat flerbostadshus under 2019. Siffrorna visar att det under 2019 färdigställdes 45 446 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, vilket är sex procent fler än året innan. Utöver dessa tillkom det under 2019 även bostadslägenheter i småhus och efter ombyggnationer. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2019 uppgick därmed till 58 814 lägenheter.

SCB:s siffror visar vidare att antalet färdigställda lägenheter per tusen invånare i Stockholms län uppgick till 6,3 nybygga lägenheter. För hela riket var siffran under 2019, 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Dessutom visar siffrorna att det i Stor-Stockholm fortfarande är vanligare med bostadsrätter; andelen bostadsrätter uppgick till 61% och andelen hyresrätter uppgick till 39%. Att jämföra med exempelvis Stor-Malmö där andelen hyresrätter är dominerande.

Läs gärna mer om SCB:s siffror och se även redovisningen per kommun i Stockholmsregionen via länken här: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/fardigstallda-nybyggnader-ombyggnad-och-rivning-av-flerbostadshus-2019-definitiva-uppgifter-/

 

Excelfil:

SCB 2020 – Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och år