En kollektivtrafik med högre turtäthet skulle möjliggöra fler bostäder runt om i länet. Från Upplandsbro till Stockholm central tar det 32 minuter med SL:s pendeltåg, men tågen går bara två gånger varje timme, skulle turtätheten öka så skulle fler se möjligheter till att kunna bo och pendla lite längre sträckor till utbildning och arbete. Vilket skulle leda till fler initiativ för nya bostäder i olika delar av regionen.

– Stat och region måste ta sitt ansvar och förstärka kollektivtrafikens befintliga infrastruktur. Allt kan inte byggas i Stockholms stad. Det här är en utmärkt lösning, där vi kan skapa en bra boendemiljö i kollektivtrafiknära lägen, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm till Dagens Nyheter i en intervju.

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

 

Du kan läsa hela artikeln på DN:s hemsida:

https://www.dn.se/sthlm/kvartstrafik-med-pendeln-ger-fler-bostader/