Fler kommuner öppnar upp för ombildningar – men väljarna säger nej

Sifo har på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm gjort en undersökning av vad Stockholms stads styres väljare anser om ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan samt hur stor de tror att allmännyttan är i staden.

På frågan hur stor de tror att allmännyttan är i hela staden svarar de ca 26-31 procent. Rätt svar är under 17 procent. På frågan hur stor de tror att allmännyttan är i ytterstaden svarar de ca 37-43 procent. Rätt svar är ca 23 procent. De tror alltså att allmännyttan är mycket större än vad den egentligen är.

På frågan vad de anser om ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan tycker en klar majoritet av Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas väljare att det är dåliga förslag. Detta trots att de tror att allmännyttan är större än vad den i själva verket är. En majoritet av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare tycker att förslag om ombildningar och utförsäljningar är bra.

Ombildningar i Stockholmsregionen

Även om en klar majoritet av väljarna i Stockholms stad säger nej till ombildningar så anger 14 av Stockholmsregionens kommuner i sina ägardirektiv till allmännyttan att ombildningar kan bli aktuella.

Undersökningen i bild

Nedan hittar du resultatet från Sifos undersökning i bild, samt en film med Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska utredare Henrik Ludvigsson.

Se resultatet från Sifos undersökning här