Hyresgästföreningens samtliga kontor är stängda för externa besökare tillsvidare. Detta gör vi med omsorg om våra medarbetare och besökare. Vi kommer informera när beslut om att öppna kontoret fattats.

Är du förtroendevald?

Har du behov av att nå en medarbetare på Hyresgästföreningen hänvisar vi till telefon och e-post.

Är du medlem i Hyresgästföreningen?

Är du medlem i Hyresgästföreningen och inte finner dina svar på hyresgastforeningen.se så hänvisar vi dig till vår rådgivning (endast för Hyresgästföreningens medlemmar) på 0771 443 443 eller
radgivningen@hyresgastforeningen.se

Du kan bli medlem på vår hemsida!

Hyresgästföreningen har valt att samla den senaste
informationen relaterat till Coronaviruset på:
www.hyresgastforeningen.se/corona