Ramavtalsförhandlingarna för 2020 med Fastighetsägarna Stockholm avbryts efter en längre tids diskussioner. Ramavtalsförhandlingarna berör knappt 95 000 lägenheter i Stockholms stad.

Hyresgästföreningens sista bud var 1,95 procent för normalhyrorna men med en lägre nivå för de höga hyrorna. I avtalet ville Hyresgästföreningen skriva in att de går med på de nivåerna under antagandet att respektive hyresvärd följer lagar och förordningar. Det ville Fastighetsägarna Stockholm inte skriva under på.

Hyresgästföreningen har sett att det finns enskilda hyresvärdar som inte har haft ordning på egenkontrollen av hissar, ventilation och radon. Det är saker som är direkt kopplade till hyresgästernas liv och hälsa. Det har därför varit en viktig fråga i förhandlingarna.

– Det är minst sagt förvånande att Fastighetsägarna inte tycker att de ska behöva följa lagar och förordningar. Vi kan ju inte hålla på och höja hyrorna lika mycket för alla bolag, oavsett hur de sköter sig. Struntar man i hyresgästernas säkerhet så ska man väl inte ha lika höga hyror som ansvarstagande hyresvärdar? Säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Det har varit långa och tunga förhandlingar. Vi har sträckt oss så långt vi bara kunnat, men inte mött någon kompromissvilja i gengäld. Då är det svårt att komma överens, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Under fyra av de fem senaste åren har det inte funnits ramavtal. Hyresgästföreningen kommer, likt tidigare år, fortsätta de årliga hyresförhandlingarna med respektive hyresvärd.