När regionens fullmäktige hade sitt möte i mitten av november antogs verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplanens två prioriterade mål är ”Enklare att engagera sig” och ”Gemensamt ansvar för att engagera, behålla och värva nya medlemmar”. Alla aktiviteter och event som arrangeras runt om i regionen ska därför styra mot dessa två mål. Dessutom valdes regionens stämmoombud inför stämman 2020 som ska hållas 12-14 juni i Gävle.
Viktigast är allas vårt engagemang. Lycka till med verksamheten 2020!