Genom gediget och professionellt juridiskt arbete har Hyresgästföreningen region Stockholms jurist Monicka Sparrman framgångsrikt drivit målet om sänkt hyra. För hyresgästerna innebär detta bland annat stora återbetalningar för den hyra de betalat för mycket.

Monicka Sparrman har sedan 2014 drivit ett mål om hyran för fastigheten Klockan 1, Kungsgatan 72, Stockholm.

Fastigheten är delvis nytillskapad av gamla lokaler. År 2015 fick hyresgästerna sänkt hyra med 10 procent efter beslut i hyresnämnden. Hyresvärden överklagade beslutet och målet återförvisades på grund av formalia.

Hyresnämnden gjorde om prövningen i sin helhet och år 2018 kom ett nytt beslut med återigen sänkt hyra. Sänkningen var fortfarande 10 procent med vissa generella påslag.

Även detta beslut överklagades av hyresvärden. Hyresvärden hade i sin överklagan dessutom tillfört två fastigheter som jämförelsematerial utöver de tidigare synade lägenheterna.

Svea Hovrätt går i sitt beslut på hyresgästernas linje och avvisar hyresvärdens yrkande om syn.

Detta innebär att hyresvärden måste betala tillbaka mellan 13 000 och 146 000 kr jämte ränta till hyresgästerna i målet.

– Det känns skönt att målet äntligen är klart, det har av olika anledningar varit en lång och utdragen process. Att hovrätten nu beslutar till fördel för hyresgästerna är både bra och rättvist, säger Monicka Sparrman, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningens jurist Monicka Sparrman har i målet företrätt tjugo medlemmar i Hyresgästföreningen.