Hyresgästföreningen region Stockholm har antagit sitt bostadspolitiska program.

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program