Inget väljarstöd för ombildningar och försäljningar av allmännyttan i Stockholms stad

Enligt en ny väljarundersökning gjord av Sifo saknar Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i Stockholms stad stöd från sina väljare i frågan om ombildningar och försäljningar av allmännyttiga hyresrätter.

Att ombilda allmännyttans lägenheter i ytterstaden till bostadsrätter tycker 82 procent av Miljöpartiets väljare är en dålig idé. 13 procent tycker att det är en bra idé. Bland Centerpartiets väljare är 62 procent emot och 28 procent för ombildningar. I den liberala väljargruppen är 50 procent emot ombildningar och 42 procent för.

I frågan om att sälja allmännyttiga bostäder till privata fastighetsägare så är stödet ännu lägre från de tre partiernas väljare. Bland Liberalernas väljare är 56 procent emot och 34 procent för, i Centergruppen är 62 procent emot och 23 procent för. I Miljöpartiets väljargrupp är 91 procent emot att sälja och 3 procent för.

– Jag är inte förvånad, förslagen om utförsäljningar och ombildningar saknar brett folkligt stöd. Med det är så klart väldigt anmärkningsvärt att dessa partier i majoriteten går emot sina egna väljare. Det enda rätta skulle vara att den politiska majoriteten nu tänker om när det kommer till att ombilda och sälja ut allmännyttiga hyresrätter säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Undersökningen visar också att de flesta av Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets väljare tror att Stockholms allmännytta är mycket större än vad den egentligen är.

Väljarna trodde allmännyttan i Stockholms stad utgjorde 29 procent. Men i verkligheten så utgör allmännyttan under 17 procent av det totala bostadsbeståndet i staden.

– Jag tror det är en vanlig missuppfattning människor har. Allmännyttan i Stockholm har under lång tid styckvis sålts ut till privata aktörer. Det är dags att staden återtar ansvaret för bostadsförsörjningen, en stark och stor allmännytta är det absolut viktigaste verktyget i det ansvarstagandet avslutar Simon Safari.

Av alla de 2000 som deltog i undersökningen är 75 procent emot utförsäljningar av allmännyttan och 72 procent emot ombildningar av allmännyttiga bostäder i ytterstaden.

Dagens Nyheter har också skrivit om undersökningen, deras artikel hittar du här. 

Allmännyttigt flerbostadshus i Kärrtorp, Stockholm

Mer om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm under perioden 15-22 januari 2019. Totalt intervjuades 2 000 personer via webbenkät genom Kantar Sifos webbpanel i åldern 18-79 år boende i Stockholms stad. Nedbrytningen på partitillhörighet har gjorts utefter vad respondenterna uppgav att de röstade på i valet 2018 till kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Frågeställningarna som ställdes var:
”Hur stor andel av alla bostäder i Stockholms stad tror du består av kommunalt ägda hyresrätter (allmännyttan)?”
”Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag att sälja delar av Stockholms stads kommunalt ägda fastigheter med hyresrätter (allmännyttan) till privata fastighetsägare?”
”Hur stor andel av alla bostäder i Stockholms stads ytterstad tror du består av kommunalt ägda hyresrätter (allmännyttan)?”
”Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag att ombilda kommunalt ägda hyresrätter (allmännyttan) i Stockholms stads ytterstad till bostadsrätter?”