Idag den 7 oktober är det internationella hyresgästdagen, den firas första måndagen i oktober varje år. I år ligger fokus på FN:s mål för hållbar utveckling, speciellt på mål 11; Att skapa hållbara städer och samhällen. Med dagen vill vi också uppmana regionens kommuner att ansluta sig till FN:s initiativ; The Shift och genom det aktivt ta ansvar för att en bostad ska vara en mänsklig rättighet. Dagen uppmärksammar också filmen PUSH budskapet som den förmedlar.

Bakom dagen står organisationen IUT (International Union of Tenants), en fristående, partipolitiskt obunden, icke statlig medlemsorganisation  grundad 1926 i Zürich. Grundare var hyresgästorganisationer från Tyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Schweiz, Danmark, Sverige, England, Frankrike, Italien, Rumänien, Kroatien, Jugoslavien och Österrike. Generalsekreterare från och sekretariat i Sverige sen 1956. IUT arbetar bland annat för att ge medlemmarna en röst i internationella sammanhang med forum och mötesplatser samt stöd för världens hyresgästorganisationer. Att rapportera och analysera utvecklingen på bostadsmarknader. Medverkar i internationella arbetsgrupper som representant för hyresgäster/ hyresgästorganisationer, samt utbyta erfarenheter och expertis mellan medlemmar. Nyligen blev även Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder vald till ordförandeskapet för organisationen.

Du kan läsa mer om dagen och IUT på deras hemsida: https://www.iut.nu/events/international-tenants-day/