Du kanske har hört talas om avtalet som slöts i januari 2019 mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. Även kallat januariavtalet, detta består av 73 politiska åtgärdspunkter. En av punkter heter Reformera hyresmodellen. I den står det bland annat att;

“fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling.”

I stora drag handlar det om hur hyran på bostäder ska bestämmas i framtiden. Ett förslag är att hyran i nyproduktion ska bli fri, alltså att fastighetsägaren ska få bestämma den helt själv, utan förhandling med Hyresgästföreningen. Detta kallas även marknadshyra. Hur förslaget ska utredas diskuteras nu mellan parterna och när utredningen skulle kunna vara klar vet man inte i dagsläget. Hyresgästföreningen protesterar kraftfullt mot förslaget. Marknadshyra skulle bland annat leda till att fler inte har råd att bo och till att segregationen skulle öka. Det skulle inte heller leda till att fler bostäder byggs, bostadsbristen skulle förvärras och besittningsskyddet skulle på sikt hotas. Genom kampanjen Säg nej till regeringens hyreschock kan du aktivt vara med och påverka beslutsfattarna.