I dessa virustider har många människor det svårt, många äldre och människor med riskfaktorer stannar hemma på inrådan av myndigheterna. Detta gör att många vardagssysslor blir svårare att utföra, som att handla mat eller medicin. Ensamheten blir också mer tydlig och markant, här kan en vänlig röst och ett samtal betyda mycket.

Ett av de mest virusdrabbade områdena i Stockholm är Järva, här har ideella krafter dragit igång initiativet Järvahjälpen, som bland annat Hyresgästföreningen och Unga örnar står bakom, de hjälper människor i området som är i behov eller bara vill prata, genom telefonsamtal, affischer och synlighet på sociala medier når hjälpen ut till många.

”Det är bra att vi kan samlas i Järvahjälpen och organisera om det finns människor som behöver hjälp. Viktigt att budskapet sprids så att de som berörs nås av det. Vi är inställda på att Järvahjälpen håller på under minst ett par veckor framöver. Och det är bra att ha en grupp som kan aktiveras för framtiden också”

säger Esme Gûler, boendeutvecklare Hyresgästföreningen Järva till webbtidningen Nyhetsbyrån Järva tidigare i mars.

Uppmärksammas av utrikesministern

Initiativet drog igång tidigt i mars och i veckan uppmärksammades Järvahjälpen av Sveriges utrikesminister Ann Linde, som personligen tackade för initiativet och betydelsen de ideella krafterna utgör i området.

 

Järvahjälpen på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/161867551508913/

 

Järvahjälpen i media:

https://www.nyhetsbyranjarva.se/lunchcheck-till-eleverna-blir-stod-at-lokala-foretagare/

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/de-hjalper-riskgrupper-i-jarva-att-handla/reptcp!W3j0moATJjPFVxGaruhzQ/

https://www.nyhetsbyranjarva.se/behover-du-hjalp-att-handla/

 

 

Debattartikel från Hyresgästföreningen i Järva: