Elnätspriset har efter fem års höjningar börjat sjunka, sett till medelpriset i landet. Men avgiften skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Nio kommuner ligger i topp som dyrast i Stockholms län medan Nykvarn och Södertälje är billigast. Det visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö och Värmdö är de kommuner som har den dyraste elnätsavgiften i Stockholms län – cirka 3 650 kronor per år för en genomsnittlig lägenhet. Billigast är det i Nykvarn och Södertälje, där kostnaden är drygt 2 100 kronor per år.

I 8 av länets 26 kommuner har elnätsavgiften höjts mer än konsumentprisindex, som just nu ligger på 0,6 procent. Den största höjningen, på nära 5 procent, har de boende i Nacka kommun fått. Sett över fem år har hushållen i Stockholms län fått en avgiftshöjning på drygt 27 procent.

– Det handlar om stora ökningar av avgiften från ett år till ett annat och kan slå hårt mot enskilda hushåll. Den här ryckigheten är precis det vi behöver komma bort ifrån – eventuella höjningar av avgiften bör göras över tid, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

En sänkning på totalen
Efter flera år av kraftigt höjda elnätsavgifter, elnätsavgifterna höjdes med 27 procent mellan 2014 och 2019, visar årets Nils Holgerssonrapport en försiktig sänkning med 0,4 procent. Men det är stora skillnader i elnätspris mellan Sveriges 290 kommuner. I 35 procent av kommunerna har avgiften höjts mer än KPI. Att medelpriset sjunker på totalen beror på att Eon har sänkt elnätsavgiften kraftigt i 35 kommuner.

– Vi har i ett flertal år pekat på orimliga höjningar av elnätsavgifterna. I år ser vi för första gången på fem år att den uppåtgående kurvan har brutits, vilket är en mycket god nyhet för de svenska hushållen. Från och med i år har vi dessutom en ny elnätsreglering på plats som ska ge mer välavvägda intäktsramar för elnätsföretagen. Nu är det viktigt att den behålls och efterlevs, säger Hans Dahlin.

Trenden med sänkta priser ser dessutom ut att hålla i sig och förstärkas. Under våren har Ellevio och Vattenfall genomfört eller aviserat sänkningar som berör många kommuner.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Stockholms län utifrån elnätspriset för 2020. Alla uppgifter är inklusive moms.

Län Kommun Nätföretag 2020 Befolkning Elnät 2020 Elnät 2019 Prisökning 1 år [%] Prisökning 5 år [%]
Stockholm Botkyrka Vattenfall Eldistribution AB 94.606 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Haninge Vattenfall Eldistribution AB 92.095 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Huddinge Vattenfall Eldistribution AB 112.848 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Salem Vattenfall Eldistribution AB 16.750 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Sigtuna Vattenfall Eldistribution AB 48.964 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Solna Vattenfall Eldistribution AB 82.429 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Sundbyberg Vattenfall Eldistribution AB 52.414 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Tyresö Vattenfall Eldistribution AB 48.333 110,68 110,67 0 35,50
Stockholm Värmdö Vattenfall Eldistribution AB 45.000 110,68 110,67 0 35,40
Stockholm Nacka Nacka Energi AB 105.189 91,92 87,78 4,70 37,30
Stockholm Sollentuna Sollentuna Energi och Miljö AB 73.857 91,13 88,22 3,30 13,50
Stockholm Nynäshamn Ellevio AB 28.575 90,85 91,00 -0,20 1,50
Stockholm Vallentuna Ellevio AB 34.090 86,60 86,75 -0,20 19,50
Stockholm Danderyd E.ON Elnät Stockholm AB 32.857 84,80 81,73 3,70 32,10
Stockholm Järfälla E.ON Elnät Stockholm AB 79.990 84,80 81,73 3,70 32,20
Stockholm Upplands Bro E.ON Elnät Stockholm AB 29.346 84,80 81,73 3,70 32,10
Stockholm Upplands Väsby E.ON Elnät Stockholm AB 46.786 84,80 81,73 3,70 32,10
Stockholm Vaxholm E.ON Elnät Stockholm AB 12.003 84,80 81,73 3,70 32,10
Stockholm Österåker E.ON Elnät Stockholm AB 45.574 84,80 81,73 3,70 32,10
Stockholm Ekerö Ellevio AB 28.690 82,16 82,32 -0,20 26,70
Stockholm Lidingö Ellevio AB 48.123 82,16 82,32 -0,20 26,70
Stockholm Stockholm Ellevio AB 974.073 82,16 82,32 -0,20 26,70
Stockholm Täby Ellevio AB 71.874 82,16 82,32 -0,20 26,70
Stockholm Norrtälje Norrtälje Energi AB 62.622 69,00 69,15 -0,20 10,00
Stockholm Nykvarn Telge Nät AB 11.014 64,87 68,00 -4,60 2,40
Stockholm Södertälje Telge Nät AB 98.979 64,87 68,00 -4,60 2,40

 

25-årsjubileum för rapporten
Nils Holgerssongruppen har jämfört kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för svenska hushåll under 25 år. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till mer rimliga priser för kunderna. I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för de nyttor som alla hushåll behöver betala för.

Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbund.


Fakta: Så har elnätspriset beräknats

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2020, beräknats för typhuset i Nils Holgersson-rapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inkl moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.
Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på www.nilsholgersson.nu