En tisdag i mitten av januari bjöd LH Kryddan i Hökarängen in stadens politiker samt företrädare för PRO och Svenska kyrkan till ett samtal. Kvällens tema var äldres boendesituation i staden och bristen på hem som vanliga människor har råd att efterfråga. Företrädare från Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fanns med för att svara på frågor och resonera i frågan. Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari närvarade.

Frågan om hur staden kan tillgängliggöra fler bostäder är relevant; bostadsbristen ökar. Fler och fler äldre, som av olika anledningar inte har möjlighet att efterfråga ett eget hem, drabbas hårt. Detta upplever både PRO och Svenska Kyrkan i sina roller och möten med äldre.

Solweig Forsgren, initiativtagare till mötet, ställer frågor till deltagarna. FOTO: Hyresgästföreningen region Stockholm

Samtalen var intensiva, frågan om hemlöshet och bostadsbrist är något som engagerar brett. Alla är överens om att det behövs åtgärder för att komma till rätta med problemen, både på kort och på lång sikt. Hur detta ska gå till råder det dock delade meningar om. Vissa politiker föredrar en större anpassning till avreglering och mer marknadsanpassning; att ökad konkurrens skulle leda till fler nya bostäder. Andra menar att kommunen, genom viktiga verktyg som allmännyttan, tillsammans med staten måste ta större ansvar och se till att behoven av bostäder möts upp när inte marknaden har något intresse eller incitament för det.

Solweig Forsgren, ordförande i LH Kryddan och initiativtagare till kvällen tycker att det blev bra samtal och menar att det är viktigt att politiker kommer ut och träffar och lyssnar på människor och hyresgäster. Hon tycker också att politiker i större utsträckning skulle kunna prata med varandra och komma överens i viktiga sociala frågor.

Solweig Forsgren och Simon Safari. FOTO: Hyresgästföreningen region Stockholm