Lagbok. Fotograf: Patrik Svedberg.

Fallet är unikt, sett till hur länge störningarna har pågått och hur domen föll. De två medlemmarna boende i hyreshuset på Norrmalm har under en längre tid störts av hotellbygget som pågår på deras innergård. Med hjälp av Hyresgästföreningen stämde de hyresvärden för störningar i deras boendemiljö. Domen från hyresnämnden säger att hyresvärden blir skyldig att betala tillbaka hälften av hyran under de cirka 3,5 år som störningarna pågått. Sammanlagt blir det över 265 000 kronor.

– Domen är bra, den visar att hyresgästerna har fått utstå stora störningar i sitt boende under en längre tid. Dessutom så fortsätter bygget av hotell och så länge som störningarna pågår så bör hyresgästerna ha rätt till avdrag på hyran även fortsättningsvis, säger Mikael Areskog, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Parterna i målet har möjlighet att överklaga domen till hovrätten innan den vinner laga kraft.