Är du medlem i Hyresgästförningen? Nu behöver vi din hjälp med nomineringar till olika uppdrag i Hyresgästföreningen region Stockholm. Det gäller ledamöter till styrelsen, till Etik och moralgruppen, revisorer samt till regionens valberedning. Vi vet att det finns många bra krafter runt om i vår region och vi behöver er hjälp att hitta dem. Nominera gärna fler personer, men glöm inte att de personer ni nominerar skall vara tillfrågade och ska ha tackat ja till nomineringen.

Sista nomineringsdag för uppdrag inom regionen är måndagen den 24 februari 2020, vilket är två månader innan regionens årsmöte den 25 april 2020.

Klicka här för att se hur du nominerar till uppdrag i Hyresgästförningen region Stockholm.