Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Dyraste kommunen i Stockholms län är Norrtälje medan Solna är billigast. Det visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av VA-priserna.

Norrtäljeborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Stockholms län – drygt 8 300 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är 1 644 kronor per år.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgerssonrapporten visar att i 38 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken, säger Hans Dahlin.

På ett år har priset för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt 3,8 procent i landets kommuner, betydligt mer än inflationen. Sedan 2015 har VA-priset ökat med 14,6 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,6 procent. Årets rapport visar även att cirka en fjärdedel av kommunerna lämnat taxan oförändrad samt att 14 kommuner sänkt taxan.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Stockholms län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2020. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.

 

Stockholms län Nils Holgersson – VA 2019-2020 [kr/kvm inkl moms] Kostnad kr/lgh o år
Rang i län 2020 Rang i riket 2020 Kommuner 2019 2020 Förändr 20/19
1 1 Solna 24,7 24,7 0,0% 1 644
2 2 Stockholm 28,7 30,2 5,0% 2 011
3 3 Huddinge 28,7 30,2 5,0% 2 011
4 6 Danderyd 37,2 40,6 9,0% 2 705
5 8 Botkyrka 38,7 41,2 6,5% 2 745
6 9 Lidingö 37,6 43,3 15,0% 2 885
7 12 Sigtuna 41,8 44,3 5,9% 2 951
8 14 Sundbyberg 44,6 44,6 0,0% 2 975
9 20 Järfälla 46,8 46,8 0,0% 3 117
10 25 Täby 47,6 49,0 3,0% 3 266
11 28 Södertälje 47,9 49,4 3,0% 3 291
12 29 Upplands Väsby 45,9 49,7 8,3% 3 314
13 51 Upplands Bro 53,5 53,5 0,0% 3 568
14 57 Sollentuna 50,6 55,7 10,1% 3 712
15 106 Nykvarn 65,2 65,2 0,0% 4 343
16 109 Salem 65,4 65,4 0,0% 4 360
17 125 Haninge 64,2 68,7 7,0% 4 582
18 136 Nacka 70,8 70,8 0,0% 4 719
19 160 Ekerö 74,8 74,8 0,0% 4 986
20 169 Tyresö 76,3 76,3 0,0% 5 085
21 188 Vallentuna 78,4 78,4 0,0% 5 227
22 225 Värmdö 88,0 88,1 0,1% 5 876
23 248 Nynäshamn 90,0 94,3 4,8% 6 289
24 266 Österåker 100,7 100,7 0,0% 6 714
25 283 Vaxholm 116,6 108,6 -6,9% 7 237
26 289 Norrtälje 118,8 125,2 5,4% 8 347

Om undersökningen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2019.