Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Dyraste kommunen i Stockholms län är Norrtälje medan Solna är billigast. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Norrtäljeborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Stockholms län – drygt 7 900 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 600 kronor per år, vilket är lägst i hela landet.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 26 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken, säger Hans Dahlin.

Medelpriset för vatten och avlopp i Sverige har ökat med 3,0 procent mellan 2018 och 2019. Sedan 2014 har VA-priset ökat med 14,1 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,1 procent.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin.

 

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Stockholms län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2019. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.

Stockholms län
Rang i län 2019 Rang i riket 2019 Kommuner NH2018 NH2019 Förändr 19/18 Kostnad kr/lgh o år
1 1 Solna 24,7 24,7 0,0% 1 644
2 2 Stockholm 28,3 28,7 1,5% 1 916
3 2 Huddinge 28,3 28,7 1,5% 1 916
4 5 Danderyd 35,1 37,2 6,0% 2 482
5 7 Lidingö 31,8 37,6 18,2% 2 509
6 9 Botkyrka 37,5 38,7 3,1% 2 577
7 13 Sigtuna 40,7 41,8 2,7% 2 787
8 18 Sundbyberg 44,6 44,6 0,0% 2 975
9 23 Upplands Väsby 46,8 45,9 -1,9% 3 059
10 30 Järfälla 46,8 46,8 0,0% 3 117
11 31 Täby 45,3 47,6 5,0% 3 172
12 32 Södertälje 47,0 47,9 2,0% 3 193
13 43 Sollentuna 46,0 50,6 9,9% 3 373
14 60 Upplands Bro 53,5 53,5 0,0% 3 568
15 116 Haninge 57,9 64,2 11,0% 4 282
16 120 Nykvarn 65,2 65,2 0,0% 4 343
17 123 Salem 61,4 65,4 6,5% 4 360
18 154 Nacka 70,8 70,8 0,0% 4 719
19 180 Ekerö 74,8 74,8 0,0% 4 986
20 190 Tyresö 71,0 76,3 7,4% 5 085
21 200 Vallentuna 78,4 78,4 0,0% 5 227
22 240 Värmdö 88,0 88,0 0,0% 5 868
23 244 Nynäshamn 90,0 90,0 0,0% 6 001
24 275 Österåker 100,7 100,7 0,0% 6 714
25 285 Vaxholm 108,6 116,6 7,5% 7 776
26 288 Norrtälje 115,1 118,8 3,2% 7 919

 

Om undersökningen:

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.  Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2019.

 

Läs mer om undersökningen och ta del av mer statistik på http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2019/va-2019/