Vartannat år gör Hyresgästföreningen en undersökning om hur unga vuxnas boendesituation i Stockholmsregionen ser ut. 2019 års rapport visar att cirka 78 000 (20-27 år) unga vuxna bor hemma, av dem är cirka 67 000 ofrivilligt hemmaboende. Det är det högsta antalet som någonsin uppmätts i Hyresgästföreningens undersökningar.

Undersökningen visar vidare att ungefär hälften av Stockholmsregionens unga vuxna vill flytta inom det närmsta året, samtidigt som den också visar att mer än var tredje ung vuxen (42 procent) oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden.

Av de som flyttat hemifrån hyr 53 procent sitt boende, vilket är en minskning, 2017 var andelen 62 procent. Konsekvenserna av att många unga vuxna inte kan flytta hemifrån är flera, exempelvis så tvekar var tredje ung vuxen inför att bilda familj p g a läget på bostadsmarknaden. Samtidigt påverkas arbetsmarknaden av att unga inte kan ta jobbet som de har fått eller utbildningen som de kom in på.

FOTO: Angelica Hvass

Ett ökat byggande av hållbara hyresrätter

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det måste till ett ökat bostadsbyggande, där hyresrätten prioriteras. Det måste byggas även i lågkonjunktur där staten och kommunerna betydlig tydligare än idag går in och tar sitt ansvar. Detta kan bland annat göras genom att kommunerna tillgängliggör mer mark och är aktiva i markanvisningarna. Det som byggs ska ha rimliga framtida boendekostnader, detta görs genom att kommunerna ställer tydliga krav på byggaktörerna.

Framförallt så bör kommunerna ha och använda sina allmännyttiga bostadsbolag på ett hållbart sätt, för att bidra till alla människors rätt till ett tryggt och hållbart hem.

Ladda ner och läs hela rapporten här: Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019