Stockholmsregionen behöver fler hyresrätter med rimliga hyror. Öka samarbetet över kommungränserna med gemensamma bostadsbolag.

Kommunerna ska på olika sätt samverka och tillsammans agera gentemot staten, byggbranschen och andra aktörer. En allmännytta gemensamt ägd av flera kommuner kan vara ett exempel på ökad regional samverkan. Vi menar att ju fler kommuner som agerar och samverkar desto större är förutsättningarna för att lyckas.

Kommunerna behöver inte vara överens i alla bostadspolitiska frågor men kan mötas och samverka i enskilda frågor. Ett exempel kan vara grannkommuner som går samman och agerar i en geografiskt lokal fråga.

Läs mer om vårt bostadspolitiska program här