Stockholmsregionen behöver fler hyresrätter med rimliga hyror. Öka bostadsbyggandet vid infrastruktursatsningar.

Kommunerna ska vid nationella och regionala infrastruktursatsningar se till att nya bostäder byggs, med prioritering av hyresrätter med rimliga hyror. Bostäder och infrastruktur ska samplaneras.

Vi menar att om stat, kommun och landsting samverkar kan bostadsbristen byggas bort. Stockholmsförhandlingen är ett exempel på en sådan samverkan där 78 000 nya bostäder byggs i samband med att tunnelbanan byggs ut. Sverigeförhandlingen är ett annat exempel där sex kommuner i Stockholmsregionen ska se till att det byggs mer än 100 000 nya bostäder när infrastrukturen utvecklas. Vi ska bevaka att det inte är bostäderna som betalar infrastruktursatsningarna vid sådana överenskommelser.

Läs mer om vårt bostadspolitiska program här