Stockholmsregionen behöver fler hyresrätter – inte färre!

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att kommunerna ska se till att inga allmännyttiga hyresrätter ombildas till annan upplåtelseform. Vi menar att det i en tid av stor bostadsbrist är helt orimligt att ombilda hyresrätter. Hyresrätten är en förutsättning för att vi ska bygga ett samhälle för alla. Den behövs för att minska segregationen och för att vår region ska fortsätta vara en tillväxtmotor. Människor i ett modernt samhälle ska aktivt kunna välja vilken boendeform som passar dem. Det går inte idag i vår region.

På den här sidan hittar du som hyresgäst information ifall ombildningsförsök blir aktuellt där du bor.

Nedanstående broschyrer kan du ladda ner genom att klicka på bilden

Kontakta regionens ombildningsgrupp: regionstockholmombildning@hyresgastforeningen.se

Läs mer om dina rättigheter vid en ombildning här.