Den nya politiska majoriteten i Stockholms stad har fått för sig att ge 20 000 hushåll i Stockholms ytterstad chansen att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätt. Ytterligare 14 kommuner har också öppnat dörren för ombildningar. Mycket märkliga beslut, låt mig berätta varför.

Om vi gör en liten enkel analys av hur marknadsvärden och bokförda värden i Stockholms stads tre stora allmännyttiga bostadsbolag utvecklats de senaste åren, så skulle man nog som ägare hellre behålla alla lägenheter man har, än att sälja ut dem. Den slutsatsen har investerare från USA, svenska pensionsfonder och många privata ägare förstått, vilket gör att de köper upp alla hyreslägenheter de kan få tag på. De vet nämligen att bostäder är en trygg investering som stadigt ökar i värde.

Övervärdet i de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen har under perioden 2015 till 2018 ökat med hisnande 29,3 miljarder kronor. En ökning på drygt 29 000 kronor per innevånare i Stockholm på bara 4 år.

Varför i hela friden vill man göra sig av med framtida värdeökningar genom att sälja ut genom ombildning till bostadsrätt? Den som vet något om kommunal ekonomi vet ju att det knappast är i skolor, simhallar eller fritidsgårdar som kommunens förmögenheter ligger.

Övervärden i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag
Svenska Bostäder Stockholmshem Familjebostäder
Belopp i miljoner kr
2018-12-31
Marknadsvärde 60 327 51 414 38 929
Bokfört värde 23 796 18 850 16 101
Övervärde 36 531 32 564 22 828
Övervärde per lgh 1,367 1,185 1,176
Antal lägenheter 26 729 27 480 19 410
2015-12-31
Marknadsvärde 42 948 38 500 28 561
Bokfört värde 18 834 16 582 11 989
Övervärde 24 114 21 918 16 572
Övervärde per lgh 0,942 0,841 0,869
Antal lägenheter 25 596 26 051 19 079

 

Någon kanske invänder och säger att marknadsvärdet även påverkas av att bolagen har fastigheter med lokaler, och att även dessa bidrar till ökningen av marknadsvärdet. Ni har rätt. Övervärdet påverkas självklart också om nya lägenheter tillkommer, eller om bolagen effektiviserar driften av fastigheterna. Ni har rätt igen. Sammanställningen ovan ger ändå en bra bild över hur lönsamt det är att äga och förvalta bostadsfastigheter med hyresrätt och att man blir rikare för varje år som går!

Ett av de stora samhällsproblemen som Sverige har idag är hushållens stora skuldsättning. Denna fråga lyfts löpande av både Riksbanken, IMF (Internationella Valutafonden), olika organ inom EU och våra riksdagspolitiker. Varför vill Stockholms stads politiker utsätta boende i hyresrätt för den risk som en ökad skuldsättning innebär? Uppenbarligen har de helt glömt den finansiella kris som inträffade i början av 90-talet. En kris som ledde till att många bostadsrättsinnehavare av olika skäl tvingades att sälja sina lägenheter och fick skulder som det tog tiotals år att amortera av.

Det här beslutet är inte att ta ansvar för medborgarnas skattemedel. Kommunen gör en kortsiktig vinst, men blir i längden mycket fattigare. Ur ekonomisk synvinkel är det bättre att istället ålägga sina egna bostadsbolag ett ägardirektiv om att öka byggandet, och då företrädesvis av ramavtalsupphandlat industriellt byggande som både SABO och SKL har förhandlat fram. Då kan vi få bostäder med rimliga hyror och ge våra unga vuxna ett mer självständigt och värdigt liv.

 

Jan Hedberg

Förhandlingsstrateg

Hyresgästföreningen region Stockholm