På den här sidan hittar du dokument och mallar till föreningar och förtroendevalda inom Hyresgästföreningen region Stockholm.

Affischmallar

Här kan du ladda ner mallar för affischer. För enklare flygblad använder vi oss av typsnitten Arial och Times New Roman som finns i de flesta datorer. Arial används som rubriktypsnitt, medan Times New Roman används i brödtext.

Grafisk manual ett

Grafisk manual två

Bostadsmöte inbjudan MALL

Affisch årsmöte 2019

Rutiner för Remisshantering

Rutin svara på remiss – riktlinjer till föreningar

Ekonomi

Ansökan_blankett_LH-pott

Bidrag för lokal verksamhet__A4__(VERSION 2.2)

Ansökan_blankett_ hyresgästmedel

Ansökningsformulär_barn-_och_ungdomsfond

Ansokan_blankett_aktivitetsgrupper

Fullmakt Swedbank för LH Stockholm

Revisionsinstruktion för Lokala hyresgästföreningar

Revisionsberättelse LH 2018

Revisionsberättelse för hyresgästförening 2018

Ersättning för utlägg blankett

Checklista förvaltningsrevision Hyresgästförening

Checklista för förvaltningsrevision av lokala hyresgästföreningar

Bokslutsblankett LH 2018 med summering

Bokslutsblankett LH 2018 med anvisningar

Bokslutsblankett LH 2018utan nollor och extra rader

Arvoden och ersättning blankett

Arvode förtroendevalda beslutad av fullmäktige 161119

Kassaintyg för LH_mall

Fakturaunderlag blankett

BLA bokföring

Verifikationsunderlag

Kassabok exempel (LS)

Kassabok mall (LS)

Kontoplan (JC)

Studier

Anmälan_om_studiecirkel

Kassör i Hyresgästföreningen

Komihåglista_studiecirkel

Ledamot i Hyresgästföreningen A4

Mall för att skriva en motion

Mall_protokoll_bostadsmote

Mall_protokoll_lokal_hyresgastforening

Ordförande i Hyresgästföreningen

Sekreterare i Hyresgästföreningen

 

Styrelse

Dagordning mall Bomöte 2020

Protokoll mall Bomöte

Affisch Bomöte

Informationsblad HGF-medel x 2

Kopia av Närvaroförteckning_Mall

Uppdragsblankett 2019_Mall

Uppgiftsblank Årsmöte 2019

Blankett inför årsmötet 2020

Verksamhetsplan 2020 fritidsmedel

Verksamhetsplan 2020 – LH-pott

Verksamhetsberättelse LH

Hyreskontrakt LH-lokal med bilagor verksamhetsrådet

Alkohol- och drogpolicy

Protokoll_Samråd boinflytande (2)

Ärendelista_Samråd boinflytande

 

Ordförandebrev

Ordförande har ordet maj 2020

Ordförande har ordet mars 2020

Ordförande har ordet februari 2020

Ordförande har ordet december 2019

Ordförande har ordet november 2019

Ordförande har ordet september 2019

Ordförande har ordet juni 2019

Ordförande har ordet april 2019

Ordförande har ordet februari 2019

Ordförande har ordet januari 2019

Övriga dokument

 

Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda