Rapporter från Hyresgästföreningen region Stockholm

På den här sidan kommer vi publicera flera intressanta rapporter som berör bostadsfrågor.
Sidan är under uppbyggnad och kommer uppdateras kontinuerligt.

Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen:

2011
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 1
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 2
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen del 3
Unga vuxnas boende 2011 Stockholmsregionen tabell

2013
Stockholm 2013 Hur bor unga vuxna – Hur vill de bo

2015
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2015

2017
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2017

2019
Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019

 

Övriga rapporter:

Vad är rätt hyra i Stockholm 2015

Hyresgästföreningen – Nationella rapporter 

Via vår nationella hemsida hittar du fler rapporter och undersökningar

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/

Rapporter från andra aktörer

Rapport från Bostad 2030: Att bygga Stockholm En analys av drivkrafter och trender inom Stockholms stad under perioden 1875 till 2018

Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm: Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2019

Rapport från Landstinget i Stockholm och SCB: Kommunernas bostadsbyggnadsplaner 2017-2026/30

Rapport från Boverket: Utvecklingen på andrahandsmarknaden   från 2018

Rapport från MSCI: Svenskt Bostadsindex 2018