Hur påverkar vi bostadspolitiken?

Nu kommer fortsättningen på den lyckade bostadspolitiska kraftsamlingen för förtroendevalda och anställda, som ägde rum i oktober 2018. Välkommen att anmäla dig, senast söndagen den 17 februari. Först till kvarn gäller!

Datum: Lördag 23 februari 2019
Tid: Kl. 8.30-16.00 Kaffe och smörgås serveras från 8.30, programmet startar 9.00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Den 23 februari inbjuds förtroendevalda och anställda i Region Stockholm till en utbildnings- och inspirationsdag med fokus på hur påverkansarbete sker på bästa sätt.
Vårt mål är att du vid dagens slut har en egen påverkansstrategi för din förening och att du känner dig inspirerad och uppmuntrad i ditt uppdrag!

Program för dagen
Dagen består av föreläsningar, panelsamtal och en workshop där du tillsammans med andra förtroendevalda och anställda kommer få skapa en egen strategi för påverkansarbete i den/de frågor som är mest aktuella i din kommun.

Vi kommer bland annat att prata om påverkansarbete:

  • Vid utförsäljningar och ombildningar
  • När ingen allmännytta finns
  • För att bygga mer och billigare hyresrätter

Under dagen kommer vi bland annat få lyssna till:

Anders Johansson, f.d. kommunstyrelseordförande i Sigtuna
Anna Ljungdell, f.d. kommunstyrelseordförande i Nynäshamn
Anders Lago, f.d. kommunstyrelseordförande i Södertälje
Leif Gripestam, f.d. kommunstyrelseordförande i Täby
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, f.d. kommunstyrelseordförande Sundbyberg
Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Anmäl dig snarast och senast 17 februari till: anmalan.globen@hyresgastforeningen.se

Kom ihåg att ange: Bostadspolitisk kraftsamling, namn, mobil, e-post, föreningstillhörighet, ev. kostavvikelse eller övrigt vi behöver känna till.  

Välkommen till en intressant och inspirerande dag!