Nu i Stockholm – lägenheter står tomma

Varje år ger länsstyrelsen i Stockholm ut en rapport som heter Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län. Rapporten vänder sig till regering och riksdag, kommuner och byggföretag samt andra aktörer inom bostadssektorn. Rapporten är en årlig redovisning om hur bostadsmarknaden har utvecklats i länet under året, samt ger analyser och åtgärdsförslag.

Sammanfattning:

Årets rapport visar att antalet påbörjade bostäder förväntas minska jämfört med föregående år, samtidigt färdigställs rekordmånga lägenheter som har påbörjats tidigare år. År 2030 förväntas det bo 2,8 miljoner människor i länet. Bostadsförsörjningen är avgörande om länet ska klara av befolkningstillväxten på ett hållbart sätt. Rapporten pekar särskilt ut kommunerna som ansvariga för att bostadsförsörjningen i länet.

Även om det färdigställs många bostäder inom de närmsta åren så visar rapporten att bostäderna är både dyra att hyra och köpa. Många stockholmare har varken råd eller möjlighet att efterfråga bostäderna, det står därför nu många bostäder som är tomma i länet, samtidigt som antalet bostadssökande ständigt ökar. Läget har förvärrats ytterligare sen förra året och de som drabbas värst är hushåll utan lång kötid eller utan stora besparingar. Många har inget annat val än att ge sig ut på en otrygg andrahandsmarknad.

”Ett otillräckligt utbud av hyresrätter med rimlig hyra”

”Vi har hamnat i ett läge där det planerats för många bostäder i samma segment. Bakgrunden till den uppkomna situationen är hög
befolkningstillväxt, skyhöga bostadspriser följt av bolånetak och höjda amorteringskrav och ett otillräckligt utbud av hyresrätter med rimlig  hyra.” (Källa: Läget i länet
Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019)

Satsningarna på både nationell och lokal nivå är inte tillräckliga för att få fram tillgängliga bostäder för alla grupper. Rapporten konstaterar vidare att ett marknadsorienterat byggande inte klarar av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för hushåll med lägre inkomster.

I rapporten omnämns även vikten av alla aktörer inom bostadssektorn tillsammans ser över och hittar lösningar/modeller som gör det möjligt för alla oavsett inkomst att kunna efterfråga en bostad. Vilket också relaterar till FNs Globala mål i Agenda 2030.

 

Ladda ner och läs hela rapporten här: Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2019