Samtidigt som avtal om 2020 års hyra slutits med i stort sett samtliga allmännyttiga bostadsbolag pågår de årliga hyresförhandlingarna med privata hyresvärdar för fullt. Många av dem motsätter sig Hyresgästföreningens utgångspunkt om ett mer aktivt och systematiskt arbete med kontroller av hissar, ventilation och radon.

Cirka150 000 lägenheter hos kommunala bostadsbolag har fått hyran fastställd och flera av de stora privata bostadsföretagen har också skrivit på överenskommelser med Hyresgästföreningen, bland andra Akelius och Olov Lindgren. Nära 30 000 av drygt 160 000 privatägda hyreslägenheter har fått ny hyra för 2020 med en höjning på i snitt 1,88 procent.

– En fokusfråga för oss har varit att få hyresvärdarna att jobba mer aktivt och systematiskt med kontrollerna av hissar, ventilation och radon och vi har redan tecknat många avtal med enskilda privata hyresvärdar där skrivningar om detta finns med, förklarar Kristoffer Burstedt som är förhandlingsstrateg i Region Stockholm.

När det gäller de privata hyresvärdar som företräds av organisationen Fastighetsägarna finns däremot än så länge ingen samsyn när det gäller dessa förvaltningsfrågor. Konflikten kan dessvärre komma att betyda retroaktiva hyreshöjningar för hyresgäster i de berörda fastigheterna.

– Det här är verkligen beklagligt, menar Kristoffer Burstedt. Det handlar ju om rena hälso- och säkerhetsfrågor som vi borde kunna komma överens om. Men de tycker inte att boendemiljön har något med hyreshöjningarna att göra och då blir det svårt att komma framåt. Det är som vanligt Fastighetsägarna som blockerar förhandlingarna, snarare än de enskilda hyresvärdarna.