Så vill unga vuxna bo i framtiden

Sverige har ett stort behov av nya hem. Runt 800 000 nya hem behövs för att klara bostadsbehovet till 2030. Framförallt behövs det hyresrätter som människor har råd att efterfråga. Men hur vill då unga vuxna bo i framtiden?

Boinstitutet har genomfört  en undersökning där 2 989 unga mellan 15-24 år svarade på frågor om deras framtida boende.

Undersökningen visar bland annat att fler än hälften av alla unga tycker det känns omöjligt att få ett förstahandskontrakt till en hyresrätt. Den visar också att de allra flesta vill bo i en bostadsrätt eller Villa. I stort sett ingen vill bo i andra hand eller dela boende med en kompis.

Hyresrätten smidigast och mest realistisk för unga

Var sjätte ung vill bo i hyresrätt, som upplevs vara enklare och smidigare eftersom den går fortare att flytta till/från och byta i jämförelse med ett ägt boende. Många uppger att de vill bo i centralt, där bostadsrätterna anses dyra, och att en liten hyresrätt passar deras ekonomi och hushållsstorlek bättre. Hyresrätten är samtidigt den boendeform som flest unga bedömer som mest realistisk.

Så bor unga vuxna idag

I Sverige flyttar de flesta hemifrån innan 20 års ålder, oftast från en villa (57%) och till en studentlägenhet (31%), hyresrätt i första hand (28%) eller bostadsrätt (18%). Fler än var tionde bor i andra hand (12 %) medan 6 % delar lägenhet. Medianpriset för vad unga betalar för sitt boende är 3 767 kr. Medianpriset, eller smärtgränsen för vad de kan tänka sig att betala som mest är 5 000 kr.

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten på Boinstitutets hemsida.