Den första oktober skärptes lagen för den som hyr ut sin hyresrätt utan lov i andra hand. Det blir kriminaliserat att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd och till en överhyra, eller att köpa ett hyreskontrakt svart. Straffen skärps även för den som säljer ett hyreskontrakt. Hyr du i andra hand och betalar för mycket, kan du som hyresgäst få överhyra tillbaka upp till 24 månader istället för 12 som gällde förut (villkorat att uthyrningen började efter den sista september 2019).

Reglerna skiljer sig åt beroende på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt

Hyr du ut en hyresrätt i andra hand får du ta en skälig hyra, vilket i princip är den samma som du som förstahandshyresgäst betalar för lägenheten. Om lägenheten är fullt möblerad handlar det om ett påslag på ungefär 10 procent. Utöver möbler kan exempelvis fri hushållsel, internet eller parkeringsplats ingå. Då har förstahandshyresgästen rätt att få ersättning för det.

Om du hyr ut ett ägt boende gäller andra regler. Hyresgästen som en bostadsrätt i andra hand kan få betala en kostnadsbaserad hyra. En kostnadsbaserad hyra får inte vara jättemycket högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Detta innebär i princip uthyrarens boendekostnader inklusive kostnader för eventuella bolån. När det gäller kapitalkostnaden så beräknas den utifrån bostadens marknadsvärde. Även i det här fallet får den som hyr ut ta ut ersättning för möbler och faktiska kostnader. Som hyresgäst i en bostadsrätt går det inte att få tillbaka en oskälig hyra i efterskott. Däremot går det att få hyran prövad för tiden framåt.

Här kan du läsa en mer fördjupande text om lagändringarna: Lagändringar hösten 2019

 

Högsta domstolen

Sveriges högsta domstol belägen på Riddarholmen i Stockholm