Det här är en slutreplik i debatten där ”Hyresgästföreningen: Stärk allmännyttan” och Dennis Wedin (M): ”Vi ska öka byggtakten, stärka allmännyttan och bygga klimatsmart” tidigare publicerats.

”Mot bakgrund av den rådande bostadssituationen med bostadsbrist och stark efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror blir det nya styrets initiativ till ombildningar minst sagt märkliga. Dennis Wedin (M) menar att ombildningar är ett fokusområde under denna mandatperiod. Dessa ska, i syfte att bryta segregationen, möjliggöras i ytterstaden där allmännyttan anses vara dominerande. I stadens budget anges att hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelseformer.

Hyresgästföreningen region Stockholm utgår från att Stockholms stads nya styre känner till att allmännyttan inte på något sätt har en dominerande ställning i ytterstaden. Endast ca 23 procent av ytterstadens totala bostadsbestånd utgörs av allmännytta. Inte ens i det stadsdelsområde där allmännyttan är som störst, Farsta med drygt 37 procent av beståndet, kan allmännyttan anses ha en dominerande ställning. Det ägda boendet dominerar i ytterstaden med nästan 54 procent av beståndet. Med dessa uppgifter blir det svårt för det nya blågröna styret att argumentera för ombildning av hyresrätter. Wedin väljer i sin replik att inte bemöta det faktum att det är det ägda boendet som dominerar i ytterstaden.

Som vi skrev tidigare så välkomnar Hyresgästföreningen region Stockholm det nya styrets löfte om blandat boende i hela Stockholm. Vi ser därför fram emot att få ta del av planerna på de många nya hyresrätterna i t ex Bromma och Enskede. Vi utgår därmed ifrån att Moderaternas tidigare uttalande om att villakvarteren ska ”fredas” var felaktigt och missvisande.

Allmännyttan och hyresrätten som boendeform behöver stärkas och utvecklas. Hur detta kan göras kommer att bli föremål för diskussion i bostadspolitiska samtal med Stockholms stad.

 

Läs även slutrepliken på Stockholmdirekt.se