Idag har Sveriges radio rapporterat om de ständigt ökande hyrorna i nyproduktion. I ett fall i Södertälje lämnade till och med hyresgäster tillbaka sina lägenheter till bolaget eftersom hyrorna var för höga. Sveriges radios reporter frågar människor vid Stockholms Centralstation och samtliga intervjuade ansåg att hyrorna i nyproducerade hyresrätter är alldeles för höga och gör det svårt för många människor att kunna efterfråga dem.

Hyror i nybyggda hus sätt efter en modell kallad presumtionshyra. Kort innebär det att den fastighetsägare som bestämmer sig för investera i nybygge ska kunna få tillbaka sin investering ( ex. bygg och markkostnader) samt få en viss vinst under 15 år. Det innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter. Efter 15 år går det att få lägenhets hyra prövad enligt bruksvärdessystemet.

Du kan lyssna på programmet och sändningen genom den här länken: https://sverigesradio.se/avsnitt/1359168

Cirka 32 minuter in i programmet finner ni också Hyresgästföreningen region Stockholm förhandlare Stefan Björk som förklarar varför nya hyresrätter får så höga hyror. https://sverigesradio.se/avsnitt/1359173

 

I Sverige och speciellt i Stockholmsregionen är bostadsbristen väldigt stor, bostadskön växer och många har inte möjlighet att efterfråga ett eget hem. Därför måste kommunerna agera skyndsamt och bygga hållbart. Så alla kan efterfråga ett eget hem. Bland annat genom att se över sina bygg och markkostnader så att inte hyrorna skenar iväg.

Här kan du läsa mer om Hyresgästföreningens förslag om att få ner hyrorna i nyproduktion: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/vara-viktigaste-mal/bostadsbrist-och-byggande/