Den 21 november släppte Hyresgästföreningen rapporten ”Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019”.
Rapporten har rönt stort intresse och uppmärksamhet i media. Bland annat gav Dagens Nyheter generöst med utrymme  både på förstasidan och med ett helt uppslag i DN-Sthlms lördagsbilaga.

Även aftonbladet.se och mitti.se uppmärksammade rapporten.

Vartannat år gör Hyresgästföreningen en undersökning om hur unga vuxnas boendesituation i Stockholmsregionen ser ut. Årets rapport visar blans annat att cirka 78 000 (20-27 år) unga vuxna bor hemma. Av dem är cirka 67 000 ofrivilligt hemmaboende. Det är det högsta antalet som någonsin uppmätts i Hyresgästföreningens undersökningar.

Läs mer om rapporten här: Ny undersökning: så bor unga vuxna i Stockholmsregionen

Ladda ner och läs hela rapporten här: Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019