I maj 2017 utsågs Sundbybergs stad för andra gången inom loppet av tre år till Årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Av motiveringen framgår att ”Det mesta strävar uppåt i Sundbyberg. Invånarantalet, husen och tillväxten.” Men det är inte hela sanningen och trots en byggboom står kommunen inför stora utmaningar när det kommer till bostadsförsörjningen. Hyresgästföreningen Sundbyberg har därför tagit fram ett förslag till ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget, Förvaltaren.

Det står över 50 000 personer i bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren och trycket växer. Enligt bostadsbolagets egna statistik tog det i genomsnitt 19 år att få en lägenhet i Sundbyberg 2018. För bostadssökande som inte har tillräckligt med kötid och inte har råd att köpa är andrahandskontrakt det enda alternativet, men det är dyrt. Statistik framtagen av Qasa, Hemnets tjänst för andrahandsuthyrning av bostäder, visar att snitthyran för ett andrahandskontrakt för en 1:a i Sundbyberg är ca 9 500 kronor i månaden.

Bostadsbristen innebär inte bara längre kötider och högre hyror, utan också ökad trångboddhet och hemlöshet. Enligt Boverkets rapport 2016 om trångboddheten i storstadsregionerna bodde 22,5 procent (8 596) av folkbokförda i Sundbyberg under förhållanden som möter definitionen för trångboddhet. Antalet hemlösa i kommunen har också ökat och 2017 var närmare 217 personer i Sundbyberg hemlösa, en tredubbling sedan 2011.

Trots den ökande bostadsbristen saknar Sundbybergs stad en handlingskraftig plan för att förbättra och utöka beståndet av hyresrätter. Istället för att använda Förvaltarens överskott för nödvändigt underhåll och nyproduktion har Sundbybergs stad använt det för att täcka budgetunderskottet och finansiera annan verksamhet i kommunen. Mycket av överskottet har dessutom tagits ut genom att kommunen avsiktligt kringgått lagen (2010:879) om kommunala bostadsaktiebolag. Lagen begränsar hur mycket vinst som får tas ut från allmännyttiga bostadsbolag.

Totalt plockade Sundbybergs stad ut över 340 mkr från Förvaltaren 2017 och 2018, utöver aktieutdelningen. Samtidigt yrkade Förvaltaren på en hyreshöjning på 2,2% för 2019 för att täcka 12 mkr i ökade kostnader. Detta är orimligt. Hyresgäster kan inte fortsätta att betala kommunens underskott samtidigt som deras fastigheter förfaller på grund av eftersatt underhåll. Det är dags för en ändring.

Med rätt styrning och stöd kan Förvaltaren hjälpa Sundbyberg att bli en “superkommun” för alla. Till att börja med behöver Sundbyberg fler hyresrätter, inte färre, och utförsäljningarna och ombildningarna måste upphöra. Nedanstående förslag till åtgärder bygger på det bostadspolitiska program som Hyresgästföreningen i Sundbyberg har utformat, med fokus på ägardirektivet för det kommunala bostadsföretaget Förvaltaren. Programmet innehåller följande fyra punkter:

1. Bygg fler hyresrätter
2. Rädda hyresrätten och stoppa ombildningar
3. Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgästerna
4. Stöd hyresgästerna genom att återupprätta avtalet om boinflytande
5. Fortsätter att utveckla samrådsprocessen vid renoveringar

Läs hela Hyresgästföreningen Sundbybergs förslag här.