Under tio år har kostnader för att bygga gått ner. I hela 22 av 28 EU-länder så sjönk byggkostnaderna mellan 2008 och 2018. I Sverige sjönk kostnaderna med 5,5 procent under perioden. Sverige har dock fortfarande de högsta byggkostnaderna i hela EU. Danmark ligger på andra plats och Tyskland är trea, enligt ny statistik från Eurostat.

Stora skillnader mellan EU-länderna

Sverige har i kontrast till Finland 9 procent högre byggkostnaderna i snitt och 23 procent högre än Holland. Ännu större skillnader är det i jämförelse med Belgien och Storbritannien, där Sverige har 43 respektive 52 procent högre kostnader. 

De höga byggkostnaderna kan dels förklaras i den höga prisuppgången på ägda boenden som har gjort att byggbolagen inte behövt se över sina kostnader för byggmaterial eller underleverantörer. Även hyresrätten drabbas av de höga byggkostnaderna, mellan åren 2015 och 2017 har byggpriset per hyresrätt i snitt ökat med 69 procent i de anbud som vann upphandlingarna, enligt Sveriges allmännytta.

Höga byggkostnader är en del i förklaringen att det också blir höga hyror i nya hyresrätter som byggs. Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i Stockholm lät nyligen bygga nya hyresrätter, hyran för en normtrea på 77/kvm blev över 15,700 kr i månaden.

Människa och samhälle drabbas

Den enskilda människan drabbas, många har inte möjlighet att betala så höga hyror. Både på kort och lång sikt är kostnaderna för samhället enorma. Den sociala och ekonomiska hållbarheten för ett väl fungerande välfärdssamhälle splittras och vi ser ökade klyftor mellan människor.

Källor: GP, Eurostat, Hyresgästföreningen