Vad handlar valet den 9 september om? Tar vi bort klimatfrågorna kan det i mångt och mycket kokas ner till hur politiska beslut påverkar våra ekonomiska möjligheter. När skatten har dragits och räkningarna betalts, hur mycket har vi kvar att leva på? Politiska beslut påverkar både direkt och indirekt plånboken. Sänks skatten får vi direkt mer i plånboken, men sannolikt betala mer själva när vi behöver vård och omsorg. Ett beslut som indirekt skulle påverka plånboken är ett ”nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”, alltså en form av marknadshyror. När allianspartierna pratar om ”reglerat hyressättningssystem” menar de systemet med hyror framförhandlade mellan Hyresgästföreningen och de privata och kommunala fastighetsägarna. Vad de vill är att fastighetsägarna ska slippa förhandla och sätta hyran själva. De flesta borde kunna räkna ut vad det innebär i en bristsituation. Det vill säga om det inte finns tillräckligt av en vara på en marknad, men många som efterfrågar den. Svaret är enkelt: Priset stiger och den som har mest pengar får köpa. Då vi vet att det är på det viset måste vi fråga oss om vi tycker att det verkar vara en bra idé när det handlar om bostäder?

När Hyresgästföreningen lät Ramböll undersöka vad som skulle inträffa om marknadshyror införs är det skrämmande tydligt vad vi i stockholmsregionen har att vänta oss: I genomsnitt 46 procents hyreshöjningar. Självklart finns det hyresgäster som klarar en sådan drastisk hyreshöjning, men många skulle tvingas flytta till betydligt mindre lägenheter med trångboddhet som följd. Det finns undersökningar som visar att trångboddhet påverkar barns studieresultat negativt. För andra försvinner ekonomin till att unna sig något trevligt med sina barn eller vänner. Hur rimmar det med grundlagens andra paragraf: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” /…/ ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”?

Kate arbetar som elevassistent och är ensamstående förälder. Hon är tydlig med vad marknadshyra skulle innebära för hennes del.