I den här enkäten kan du som hyresgäst tipsa oss på Hyresgästföreningen region Stockholm om du vet att OVK, Hissar eller radonmätningar inte har godkända protokoll.

Här når du enkäten: https://webropol.com/s/hgfOHR20 

Dina svar kan komma att användas som underlag i kommande förhandlingar.

Obs! Hyresgästföreningen är inte ansvarig tillsynsmyndighet.
Ansvaret för att säkra kontroller ligger hos berörd förvaltning i din kommun.

Hyresgästföreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss. Vi använder dina personuppgifter för att vid behov kunna kontakta dig för att ställa uppföljande frågor till dig om ditt boende. Du har flera rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, bland annat rätt att begära rättelse, radering eller tillgång. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter, och du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud om du har fler frågor: dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se.