Tusentals skrev under mot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan

Den 13 mars träffade representanter för Hyresgästföreningen region Stockholm bostadsborgarråd Dennis Wedin (M) för att lämna över en namninsamling mot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter.

Cirka 12 000 personer skrev under namninsamlingen ”Sälj inte våra hem!”, som har pågått under det senaste halvåret. Frågan om ombildningar och utförsäljningar blev väldigt aktuell när den nya politiska majoriteten i Stockholms stad tidigt öppnade upp för både ombildningar och eventuella utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter i staden.

Vid överlämningen i Stockholms stadshus poängterade företrädare för Hyresgästföreningen behovet av hyresrätter, då det är den boendeform som efterfrågas allra mest i Stockholm. En stark allmännytta är då väldigt viktigt för att kommunen ska kunna bidra till bostadsförsörjningen. Allmännyttan utgör idag under 17 procent av det totala bostadsbeståndet i Stockholms stad och har över tid blivit mindre och mindre i jämförelse med övrigt bestånd.

Vidare så samtalades det om stadsdelar med blandade boendeformer, betydelsen av områden med både hyresrätter och ägda boenden. Hyresgästföreningen poängterade då att det är viktigt att det byggs fler hyresrätter i områden där det ägda boendet idag är dominerande. Mötet och överlämningen genomfördes med en positiv dialog och framöver planeras fler bostadspolitiska samtal med politiska företrädare i vår regions olika kommuner.

 

Från vänster Dennis Wedin (M) bostadsborgarråd Stockholms stad, Ylva Fernvall, Jaana Andersson, Anders R. Thompson förtroendevalda Hyresgästföreningen region Stockholm.