Hyresgästföreningen arbetar för hyresgästernas rätt till inflytande vid upprustningar. Målet är att alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem efter en upprustning. Så ser det inte ut idag. Lagstiftningen möjliggör för fastighetsägarna att göra omfattande åtgärder, som leder till allt för kraftiga hyreshöjningar. Det vill vi ändra på.

Hyresgästföreningen har vid upprustningar främst en rådgivande roll. Enligt paragraf 18 d i hyreslagen är en upprustning av lägenheten en sak mellan hyresgästen och fastighetsägaren.

Vi arbetar också med stöd till hyresgäster som försöker få inflytande vid upprustningar, det görs genom samrådsgrupper. Ett samråd har som mål att hyresgästernas samlade intressen ges inflytande i upprustningsprocessen. Under samrådet träffas hyresgäster, hyresvärden och representanter från Hyresgästföreningen för att diskutera upprustningen och frågor kring den. Målet är att ni som hyresgäster tillsammans med er hyresvärd blir överens om hur upprustningen ska genomföras.

ÄR DET UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT OMRÅDE?

Hör av dig till Hyresgästföreningen region Stockholm om en upprustning är på gång i ditt bostadsområde!
Upprustning är till exempel:

• Stambyte
• Badrumsupprustning
• Köksupprustning
• Total upprustning av lägenhet
• Total upprustning av hela huset

Kontakta oss antingen på e-post eller på telefon.
E-post: upprustning(a)hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 19 47

Varsam upprustning

I den här broschyren berättar vi hur fastighetsägare på ett enkelt och effektivt sätt kan rusta upp sina fastigheter på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt och med en god avkastning över tid. Vi förklarar hur samrådsprocessen kan gå till och hur Hyresgästföreningen kan hjälpa till i planering och genomförande.

Länk till till broschyren

Vad händer vid en upprustning?

Broschyren beskriver vad som händer vid en upprustning. När behöver hyresvärden ett tillstånd för åtgärderna? Hur samrådsmodellen går till? Hur de boende kan öka inflytandet och Hyresgästföreningens roll.

Länk till broschyren

När hantverkarna kommer – rättigheter och skyldigheter vid en upprustning

Den broschyren svarar på flera av de vanligaste frågorna Hyresgästföreningen får av boende i samband med en upprustning. Den ger också tydliga råd vad du som hyresgäst måste göra om du vill försöka få nedsättning av hyran.

Länk till broschyren

Upprustning – fördjupad information

Broschyren vänder sig främst till hyresgäster som ingår i samrådsgrupper. Men är också till för dem som vill veta mer om upprustningsprocessen.  Broschyren går igenom lagstiftning, hyressättning vid upprustning, vad räknas som underhåll eller standardhöjande åtgärder, förhållande under byggtiden, Hyresgästföreningens roll och handfasta tips till samrådsgrupper.

Länk till broschyren

Äntligen hemma igen!

Broschyren vänder sig till hyresgäster som precis gått igenom en upprustning. Den innehåller tips om vad man bör kontrollera i lägenheten direkt när upprustningen är klar.

Länk till broschyren

Samrådshandboken – att representera sina grannar

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk organisation. Vi har alla ett ansvar för att de beslut vi fattar är demokratiskt förankrade. Detsamma gäller för en samrådsgrupp, har grannarna fått tycka till om upprustningen av deras hem? Därför är formerna kring mötet så viktiga. Hur garanterar vi att det är majoritetens vilja vi uttrycker? Den här handboken ger konkreta tips i flera frågor och är tänkt att fungera som stöd för er som ingår i en samrådsgrupp.

Länk till broschyren