– vad innebär det och vad kan vi påverka?

Delar av allmännyttan i Sollentuna kommer att säljas ut. Försäljningen kommer att ske i tre etapper, den första etappen berör hyresrätter i Rotebro och kommer att ske under 2019.
Vilka rättigheter har du som hyresgäst? Hur kan du som hyresgäst komma att påverkas? Och vad kan du tillsammans med Hyresgästföreningen vara med och påverka vid utförsäljningen?
Kom och samtala med oss och ställ dina frågor.

Förtroendevalda från övriga regionen är välkomna till mötet om utförsäljning. Utförsäljning av allmännyttan är aktuellt i flera delar av Stockholmsregionen. Under mötet har vi fokus på utförsäljningen av Sollentunahem, men fram för allt kommer vi att beröra hyresgästers rättigheter, hur man kan komma att påverkas och hur vi gemensamt kan vara med och påverka utförsäljningar. Frågor som är lika aktuella oberoende av vilken kommun man bor och verkar i.

Datum: Måndag 20 maj

Tid: Klockan 18.30-19.00 Kvällen inleds med fika från 18.00.

Plats: Malmvägen 14 A, lokal Kontakten