Sälj inte våra hem! – Kampanjen är nu avslutad

Namninsamlingen i Region Stockholms kampanj ”Sälj inte våra hem” är nu avslutad. Namninsamlingen har skett både digitalt och via vykort. Cirka 12 000 namnunderskrifter har nu överlämnats till Stockholms stads bostadsborgarråd Dennis Wedin (M). Du kan läsa mer om överlämningen här!

Ett kortsiktigt beslut med stora konsekvenser

Under de senaste 10 åren har mer än 50 000 lägenheter ur allmännyttan* i Stockholmsregionen sålts. 50 000 hushåll vars hem nu fått en ny ägare. I alltför många fall blir konsekvensen sämre service, brist på inflytande och höjda hyror, som alltför ofta leder till att man som hyresgäst inte har
råd att bo kvar, utan tvingas flytta!

  • Allmännyttan ger kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar gällande allas rätt till ett hem.
  • Utan allmännyttan kan bostadsförsörjningsansvaret bli en mycket dyr affär för kommunen.
  • Allmännyttan är det enda bostadsbeståndet vi alla är med och styr över.

Människors hem ska inte vara spekulationsobjekt, en vara som kan köpas och säljas utan att de som bor där har något att säga till om. Kommunerna ska se till att inga allmännyttiga hyresrätter ska säljas eller ombildas till annan upplåtelseform. Vi menar att det, framför allt i en tid av bostadsbrist, är helt orimligt att ombilda hyresrätter. Hyresrätten är förutsättningen om vi ska ha ett samhälle för alla.

Ladda ner kampanjens illustrationer

Nu kan du ladda ner illustrationerna från kampanjen “Sälj inte våra hem”. Illustrationerna finns i olika varianter, dels i A4 och A5-format,  men även med eller utan text. Illustrationen finns även som e-postsignatur. Klicka på länkarna nedan för att öppna bilderna.

A4-format med text

A5-format utan text

Vykort

E-postsignatur