I förra veckan skickade samtliga av Hyresgästföreningens regionala förhandlingschefer ut ett brev till landets hyresvärdar med en vädjan om att särskilt tänka på de hyresgäster som riskerar att hamna i en utsatt situation med anledning av Covid-19.

Hyresgästföreningen får nu signaler om en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Därför föreslår Hyresgästföreningen bland annat en statlig hyresfond och hyresrabatter, vi uppmanar även landets hyresvärdar att vi förståelse i en väldigt svår tid.  Vi får nu signaler om en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Det vore förödande om bekämpningen av pandemin leder till hemlöshet.

I vårt brev till hyresvärdarna står det bland annat så här:

“I hyresrätten bor de grupper som mer än några andra nu riskerar att bli av med sina arbeten. I hyresrätten bor de grupper som mer än några andra saknar sparmedel. Många är ensamstående med barn, och just barnen är de som drabbas hårdast när ekonomin tryter.

Därför vill jag be dig om något riktigt stort nu. Ha förståelse för dina hyresgästers svårigheter att betala hyran. Ha överseende med försenade hyresinbetalningar. Säg inte upp dina hyresgäster. Sätt inte människor på gatan. Vi riskerar att i pandemins spår möta en masshemlöshet. Det vill ingen av oss ha. Vi ska istället tillsammans och solidariskt kämpa för att sätta stopp för smittspridningen och de konsekvenser som följer av denna. Du kan göra mycket. Det kommer att vara värt det. Tack.

Läs vårt pressmeddelande och hela brevet här: 

https://news.cision.com/se/hyresgastforeningen/r/hyresgastforeningen-vadjar-till-fastighetsagare–ha-forstaelse-i-en-svar-tid,c3069858

 

Hyresgästföreningen vill också se akuta åtgärder från staten, detta för att underlätta för dem som påverkats av coronaepidemin och bor i hyresrätt, och har därför gått ut med följande krav:

Hyresgästernas stödpaket

För att underlätta för landets tre miljoner hyresgäster, och för det fortsatta bostadsbyggandet, föreslår Hyresgästföreningen ett stödpaket.

Statliga åtgärder för att motverka hemlöshet

  • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
  • Höj, tillgängliggör och gör det lättare att få bostadsbidrag.
  • Ökade resurser till försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg.

 

Statliga åtgärder för ett fortsatt bostadsbyggande

  • Statliga topplån till låg ränta.
  • Utökat investeringsstöd (utökad volym).
  • Generösare kreditgarantier.

 

Hyresvärdarnas åtgärder för att motverka hemlöshet

  • Hyresrabatter/Hyresfria månader så länge Coronakrisen pågår.
  • Ha överseende med sena hyresinbetalningar.
  • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att Coronakrisen är över.
  • Stopp för uppsägningar/vräkningar.

 

Läs hela vårt pressmeddelande på: https://news.cision.com/se/hyresgastforeningen/r/hyresgastforeningen-kraver-krisatgarder-med-anledning-av-coronaviruset,c3064606